1.პირადობის მოწმობის ასლი / ID copy
2.საბაჟო შეტყობინების ასლი / Custom document "SHETKOBINEBA"
3.გაყვანამდე, ტერმინალის ტერიტორიაზე გადაღებული ფოტოები/ Damaged car photos at terminal